ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο έργο ως υπεργολάβος