• Άτλας Τεχνική Α.Ε.

  Η “ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” είναι Εργοληπτική Τεχνική Εταιρεία με Εργοληπτικό Πτυχίο Τέταρτης τάξεως σε όλες τις κατηγορίες και αναλαμβάνει την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων…

 • Best Facade Renovation

  We are here to help you from the initial phase to the final construction phase. Our mission is to provide you the highest quality work that meets your expectation.

 • Why Choose Us?

  Structure personnel participate in ethics training as part of our best practices program, and each employee is provided with a skill set that helps them make the best decisions.

  • We Are Creative
  • Honest And Dependable
  • Quality Commitment
  • We Are Always Improving

Looking for a quality constructor
for your next project?

Latest Projects

Why Choose Us?

We Are Creative

As a leader in our industry, we have always worked to develop advanced technology and innovative methods.

Honest And Dependable

Our expert teams are selected specifically for each client, and they are highly trained, using ingenuity to solve problems creatively.

Quality Commitment

We let our quality work and commitment to customer satisfaction be our slogan.

We Are Always Improving

We strive to meet the needs of the world today without jeopardizing the needs of the world tomorrow.

Latest News

Δοκιμαστικό κείμενο δύο
Δοκιμαστικό κείμενο ένα

Testimonials

Μηχανολογικός εξοπλισμός 200 περίπου μηχανημάτων όλων των τύπων και στελέχωση με έμπειρο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Υπομηχανικούς, Τοπογράφους, Λογιστές καθώς και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (Χειριστές, Τεχνίτες, Εργάτες, κλπ).

Our Clients

 • ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Τ.Ε.
 • ΝΥΡΕΑΣ Α.Ε
 • ΤΕΔΡΑ Α.Ε
 • ΑΕΤΕΘ Α.Ε
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 • INTRACAT
 • ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
 • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ