ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε είναι Εργοληπτική Τεχνική Εταιρεία με Εργοληπτικό Πτυχίο 4ης τάξεως σε όλες τις κατηγορίες. Δραστηριοποιείται στην ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία. Διαθέτει ιδιόκτητο Μηχανολογικό εξοπλισμό 200 περίπου μηχανημάτων όλων των τύπων και είναι στελεχωμένη με έμπειρο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Υπομηχανικούς, Τοπογράφους, Λογιστές καθώς και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (Χειριστές, Τεχνίτες, Εργάτες, κλπ).

Η Εταιρεία έχει εκτελέσει πληθώρα δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως ανάδοχος ή κατασκευαστικών κοινοπραξιών.

Σήμερα μετά από πολυετή πείρα στον τομέα των κατασκευών εκτελεί μεγάλα έργα οδοποιίας στην Ιόνια Οδό καθώς και στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, με ανάθεση από την Κ/Ξ του έργου.

Ακόμη δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών επαγγελματικών χώρων (αποθήκες, εργοστάσια, πτηνοτροφεία, σφαγεία) καθώς και σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα (Ξενία Ναυπάκτου-επιλογή προσφοράς) Πολυκατοικίες στο Αγρίνιο, Ναύπακτο, Αθήνα με πωλήσεις διαμερισμάτων.

Η ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  διαθέτει εργοτάξιο σε ιδιοκτήτες εκτάσεις στο Δήμο Παραβόλας Αγρινίου 30 στρεμμάτων για εμπορική χρήση:

1. Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος.
2. Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών.
3. Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος.

Έχει στη διάθεση της 2 Λατομικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στο Δήμο Παραβόλας 35 στρεμμάτων και στον Δήμο Ναυπάκτου (Βομβοκού) 176 στρεμμάτων που αναμένεται να λειτουργήσουν τροφοδοτώντας με αδρανή υλικά την περιοχή καθώς και της ανάγκες της εταιρείας.

Κατασκευές

Η Εταιρία αναλαμβάνει κάθε είδους κατασκευές σε σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ειδικότερα, οι σημαντικότερες κατασκευαστικές δραστηριότητές της αφορούν σε:

Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν αναλυτικά:

 • Οικοδομικά Έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια κλπ)
 • Αυτοκινητόδρομους, σήραγγες, γέφυρες και λοιπά οδικά έργα.
 • Αεροδρόμια
 • Υδραυλικά έργα
 • Λιμενικά έργα
 • Έργα εξοικονόμηση υδάτων και άλλα περιβαλλοντικά έργα

Οικοδομικά έργα

 • Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό από μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, βίλες και συγκροτήματα διαμερισμάτων, γραφεία και βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση ή ανακαίνιση όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
 • Έργα Οδοποιίας
  Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα οδοποιίας, σήραγγες, και γέφυρες κάθε είδους.
 • Έργα κατασκευής Αεροδρομίων
  Αφορούν σε διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, λωρίδες βοηθητικές, ειδικές εγκαταστάσεις υποδομής, πύργους ελέγχου αεροδρομίου, στρατιωτικά υπόστεγα για μαχητικά αεροσκάφη, και φωτισμού.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες μας.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έμπειροι Πολιτικοί Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, Τοπογράφοι, Λογιστές καθώς και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Τεχνογνωσία και  εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με σκοπό τη μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος.

Αν ζητάτε ποιοτικές και επαγγελματικές λύσεις ...