Η ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει:

  • Ιδιόκτητο Μηχανολογικό εξοπλισμό 200 περίπου μηχανημάτων όλων των τύπων και είναι στελεχωμένη με έμπειρο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Υπομηχανικούς, Τοπογράφους, Λογιστές καθώς και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (Χειριστές, Τεχνίτες, Εργάτες, κλπ).
  • εργοτάξιο σε ιδιοκτήτες εκτάσεις στο Δήμο Παραβόλας Αγρινίου 30 στρεμμάτων για εμπορική χρήση
  • Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος.
  • Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών.
  • Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος.
  • 2 Λατομικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στο Δήμο Παραβόλας 35 στρεμμάτων και στον Δήμο Ναυπάκτου (Βομβοκού) 176 στρεμμάτων που αναμένεται να λειτουργήσουν τροφοδοτώντας με αδρανή υλικά την περιοχή καθώς και της ανάγκες της εταιρείας.

 

Μηχανήματα

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ-TRACTOR 5
ΦΟΡΤΗΓΑ-TRUCKS 10
ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ-TRUCKS WITH CRANES 5
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ-CONCRETE MIXER 2
ΠΡΕΣΕΣ-CONCRETE PUMPER TRUCK 1
FEDERAL 2
GRADER 1
FINISHER 3
ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-EXCAVATOR 4
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ-BULLDOZER 1
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-LOADERS 4
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ-ROAD ROLLERS 3
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2
ΣΑΡΩΘΡΑ-ROAD SWEEPERS 2
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ASPHALT MACHINERY 2
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ-CRUSHER AGGREGATES 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΕΤΟΥ / ΜΙΞΕΡ 1
ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ-GENERATOR 7
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-PERSONNEL CARRIERS CARS 13